Handelsbetingelser ved bestilling af ture

Betingelserne anført her på siden er aftalegrundlaget mellem dig som kunde og Whaletours som udbyder af turene. Det er derfor vigtigt, at du læser og sætter dig ind i betingelserne inden du reserverer de udbudte ture.

 

TURAFVIKLER

Whaletours v/BH Supermarked ApS, CVR-nr 49598319, K. Chemnitzip Aqq. 7, 3952 Ilulissat

 

OPLYSNINGER OM PRISER OG BETALINGSKORT

Alle priser oplyst på hjemmesiden er de faktiske priser.

Der tillægges kun evt. det gebyr som banken tager for korthåndteringen, der fremgår af oversigt på denne side. I Grønland tillægges der ikke moms eller andre afgifter på tursejlads.

Alle aftalebestemmelser imellem køber og os indgås på dansk eller engelsk.

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret når der foreligger nye ture eller ændringer i gældende priser, ligesom der opdateres med billeder.

Gyldige betalingskort via bestilling på hjemmeside er Dankort, Visa og Mastercard.

 

RESERVATION AF TURSEJLADS

Reservation foregår gennem din bestilling af turene via vores hjemmeside www.whaletours.gl eller telefonisk på +299 54 24 33.

Når du reserverer via hjemmesiden vil det først være endeligt bekræftet når online betalingen er gennemført.

Din bekræftelse fremgår af email og bekræfter din tur-reservation.

Reservationer lavet per telefon er ligeledes bekræftede når betalingen er registreret hos Whaletours.

Efter vi har modtaget din reservation sender vi faktura og evt. anden nødvendig information per e-mail. Du skal således selv printe disse dokumenter, som dokumentation for dine købte ture.

I tilfælde af at den fremsendte faktura og de registrerede navne ikke stemmer overens med din bestilling, skal du huske straks at gøre os opmærksomme på dette.

 

AFLYSNINGER AF BESTILTE TURE


Whaletours forbeholder sig retten til at aflyse planlagte sejladser i følgende tilfælde: dårlige isforhold, dårligt vejr, teknik på båd, samt i tilfælde der ligger uden for Whaletours kontrol som umuliggør gennemførelse på forsvarlig vis.

Det er ene og alene bådføreren eller Whaletours der afgør om vejret er til gennemførelse eller ej – ikke kunderne.
I tilfælde af aflysning af en af de ovennævnte grunde bliver udflugtens fulde beløb refunderet til kunden.

 

ÆNDRING AF RUTE ELLER AFKORTEDE TURE


Planlagte ture kan af vejr- eller is-mæssige grunde blive afkortet, ligesom der kan ændres i ruten. Det vil alene være bådførerens afgørelse der tæller. Vi sætter deltagernes sikkerhed højest, og der ydes efterfølgende ingen kompensation eller erstatning for ændrede og afkortede ture.

Dog vil der refunderes efterfølgende for mistet sejltid, hvis dette overskrider en væsentlig del af turens samlede længde.

 


AFBESTILLING, ÆNDRING ELLER OVERDRAGELSE AF BESTILLINGER


Når udflugten er betalt og bekræftet er det muligt at afbestille eller ændre billetten op til 14 dage før afvikling pr mail eller telefon, der gives ikke garanti for plads ved evt. ændring.

Det er ikke muligt at ændre eller afbestille billet under 14 dage før afvikling. Ved overdragelse af købt billet bør Whaletours informeres pr. mail eller telefonisk hurtigst muligt.

Whaletours tager ikke ansvaret for forsinkelser i rejsen til Ilulissat i tilfælde af irregularitet hos transportselskaber. Skulle du blive ramt af forsinkelse på vej til Ilulissat, der betyder at du ikke kan deltage i en købt udflugt beder vi dig kontakte Whaletours så hurtigt om muligt.

Vi vil i hver enkelt tilfælde prøve at flytte turen, men der er ingen garanti for at dette er muligt.

 

UDEBLIVELSE, UBENYTTEDE TURE MV.

Hvis en kunde udebliver fra eller undlader at benytte en bestilt tur vil der ikke forekomme nogen refunderinger.

 

BILLET PÅKRÆVET


Deltagelse på udflugter er ikke mulig uden billet. Billetten er personlig, og kan ikke benyttes af andre.

 

TRANSPORT TIL OG FRA UDBUDTE TURE


Som udgangspunkt starter og slutter alle udflugter ved Kussangajannguaq 5. Der bliver sørget for transport mellem denne adresse og startpunkt for bådtur.

Der er mødetid 30 min. før turstart. Afsætning efter tur foregår i den sydlige del af inderhavnen. For midnatstur tilbydes hjemtransport til deltagerens indkvartering. Dog kan der påregnes ventetid indtil båd og udstyr er behørigt på plads.

 

TURE MED DELTAGERMINIMUM


De udbudte ture har et minimums antal deltagere på tre personer. Det antal er beskrevet under de enkelte ture. I tilfælde af aflysning af tursejlads pga. for få tilmeldte kan dette ske op til en time før turens afgang.

Hvis dette skulle ske, tilbyder vi en alternativ tur. Er dette ikke muligt, annullerer og refunderer vi turen.

Herudover kan der ikke gøres erstatningskrav gældende mod Whaletours.

 

ÆNDRING AF TIDSPUNKTER FOR GENNEMFØRELSE AF TURE


De på billetten påskrevne tidspunkter forbeholder vi os ret til at ændre op til en time før afgang. Det kan skyldes vejrlig eller tekniske problemer med turbåd

 

OPLYSNINGER OM DELTAGERES NAVNE


De oplyste deltagernavne til Whaletours skal være i overensstemmelse med de navne der står i de respektives gyldige myndighedsudstedte billedlegitimation.

 

OPLYSNINGER OM EMAIL 


Ved booking af en ture gennem Whaletours hjemmeside skal du opgive din e-mail adresse. Du er selv være ansvarlig for at oplyse os om evt. ændringer af email-adressen.

 

KRAV OM PÅKLÆDNING

Det er forudsat at du grundigt sætter dig ind i turbeskrivelsen på de ture du bestiller. Herunder krav om påklædning. Varmt tøj er påkrævet, herunder huer og vanter samt varmt fodtøj.

Skulle du alligevel ikke være i stand til at gennemføre en tur er det eget ansvar. Der gives ingen refusion og evt. ekstraudgifter ved at afbryde turen vil tilfalde dig som deltager.

Du skal være særlig opmærksom på at tur afvikles i mindre båd og du skal være i stand til selv at komme til og fra borde som kan forekomme under forskellige landgangsforhold.

 

INGEN FORTRYDELSESRET


Der er ikke fortrydelsesret på køb af ture – dette gælder uanset om billetten er købt via hjemmeside, pr telefon eller ved personlig henvendelse hos Whaletours. Den almene fortrydelsesret gælder ikke ved for tursejladser.

Fortrydelse følger de anførte afbestillingsregler givet 14 dage før afvikling af tur.

 

PERSONDATAPOLITIK


Whaletours indsamler følgende oplysninger om dig: Navne på valgte ture for alle deltagere og herudover følgende oplysninger om betaler; adresse, email, og betalingsmiddel. Ingen af de oplysninger som er kommet Whaletours i hænde gives videre. Dine afgivne informationer gemmes sikkert.

Afgivne oplysninger gemmes i fem år efter registrering, da bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år.

Du har altid mulighed for indsigt af opgivne datainformationer. Indsigelse mod en registrering kan afgives i henhold til reglerne i den grønlandske persondatalov.

Personoplysninger opbevares og transmitteres ikke krypteret men håndteres på en sikker server.

Kreditkortoplysninger håndteres krypteret igennem vores kortopkræver, Bambora.

Der anvendes cookies til at registrere det enkelte køb, sådan at man kan gå til og fra hjemmesiden, uden at få slettet de ting man har puttet i indkøbskurven.

Cookies slettes nemt. I Internet Explorer f.eks. under fanen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”slet cookies”.

 

OPLYSNINGER OM ERSTATNINGSANSVAR

Whaletours forbeholder sig retten til afskrivelse af ethvert ansvar i forhold til aflyste ture jf. ovennævnte betingelser, og kompensationer i forhold til forventede oplevelser.

 

OPLYSNING OM ANSVARSFRASKRIVELSE 


Ture udbudt af Whaletours henvender sig primært for aktive deltagere og der kan opstå farefulde situationer, enten som en del af den pågældende udflugt eller som en følgevirkning af turen.

Eksempler: Nærliggende isfjelde kan kæntre med pludselige ændringer i hastighed af båd. Pludselige kursændringer af båd pga. is- strøm- eller bølgeforhold. Vi tilstræber os at udvise den størst mulige forsigtighed og at foretage alle relevante sikkerhedsforanstaltninger ved opståede situationer.

Det skal understreges, at det er på deltagerens eget ansvar at deltage i de udbudte ture. Deltageren accepterer dermed den risiko, der er forbundet i forbindelse med ture.

Whaletours er dermed ikke ansvarlig for tab, skader, omkostninger eller udgifter, som følge af deltagelse i de udbudte ture.

Hvis deltagere føler sig sig utryg, opfordres deltageren til selv at sige fra over for bådfører.

 

OPLYSNING OM REKLAMATIONER

Ved utilfredsstillende forhold skal eventuelle reklamationer fremsættes under turen, så de kan forsøges forbedret med det samme. Dette kan også gøres gældende til Whaletours umiddelbart efter turens afslutning.

Er det ikke muligt at løse klagens mål skal en skriftlig klage fremsendes senest 3 uger efter hjemkomst fra turen. Eventuelle søgsmål mod Whaletours skal anlægges ved kredsretten i Ilulissat under benyttelse af grønlandsk ret.

Reklamationer sendes til mail info@whaletours.gl eller kan ringes til +299 54 24 33

 

PRISÆNDRING EFTER BESTILLING


Whaletours forbeholder sig ret til ændringer i pris som følge af ændringer i indkøbsforhold, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer, valutakurser eller andre omstændigheder, som vi som arrangør ikke kan tage højde for på forhånd.


OPLYSNING OM KREDITKORT GEBYRER


Ved køb på kreditkort vil opkrævede gebyrer af banker blive lagt oven i prisen. Vi opkræver de til enhver tid gældende gebyrer for pågældende kort.

Dankort og Visa Dankort                                 1,45 DKK + 0,10% af ordren

Dansk udstedte kort fra Visa                          1,25% af ordren, mindst 1,95 DKK

Internationalt udstedte kort fra Visa              3,75% af ordren, mindst 1,95 DKK

Visa-Electronic                                                1,25% af ordren, mindst 1,95 DKK

Dansk udstedte kort fra Mastercard               1,25% af ordren, mindst 1,95 DKK

Internationalt udstedte kort fra Mastercard   3,75% af ordren, mindst 1,95 DKK

Kreditkort gebyrer refunderes ikke, hvis kunden selv vælger at aflyse en tur. Ved aflysning fra Whaletours side vil gebyrer blive refunderet

 

OPLYSNINGER OM FORSIKRINGER


Lovpligtige forsikringer ved tursejlads med passagerer har Whaletours. Denne forsikring omfatter ikke deltagernes private ejendele. Hvis deltagernes private ejendele bliver beskadiget eller mistes undervejs på turen er det derfor for deltagerens egen regning eller egen forsikring.

Det anbefales at man inden afrejse fra hjemland , har tegnet en forsikring der vil dække i disse tilfælde.

Whaletours er forsikret igennem Codan forsikring.

Til vore tursejladser benyttes båd godkendt af søfartsstyrelsen til passagersejlads og med gyldige forsikringer. Ligesom bådfører er kvalificeret jf. gældende lovkrav.